Визија

Сметководствено биро ПРАВЕКО постои за да направи значаен придонес за нашите клиенти и нивните бизниси. Ова го постигнуваме со посветување на внимание и напори за соработка и доверба во обезбедувањето на услуги кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет, перформанси и услуга.

Имањето на стручен кадар со имагинација, знаење и човечки вештини се од суштинско значење за успешно спроведување на оваа визија. Така што ќе ја одржиме досегашната исполнителност со следните вредности и сметководствени начела.


Кои сме всушност ние и што можеме да сториме за Вас?

ПРАВЕКО е фирма која се занимава со книговодствени услуги. Ние сме оформени со цел да ви помогнеме на вас за подобра и побрза услуга. Кај нас нема чекањe, нема нервирањe, се е брзо и квалитетно.

Изработуваме:

Сметководствени услуги и пресметки на плати.

Услуги од областа на Управувачко сметководство.

Даночни совети, пресметки и извештаи.

Деловен консалтинг, совети при имплементација на системи за деловно работење.

Изработка на компилирани финансиски извештаи.

Извршување оперативни работи во ФЗОМ, УЈП и АВРМ.

Обуки за вашите вработени од областа на даночната легистатива, сметководство и финансии, in house или во нашите простории.


Зошто да не изберете нас?

Даночната изложеност ја одредуваме објективно согласно даночната регулатива.

Се фокусираме на индивидуалните потреби на вашиот бизнис.

Го елиминираме ризикот од неусогласеност со законски прописи.Нашиот тим


Katerina

Катерина Минова

Основач и управител

Jagoda

Јагода Смилева

Овластен сметководител

Gordana

Гордана Јачева

Сениор сметководител


Локација