Сметководствено биро "ПРАВЕКО" поради проширување на својот тим, вработува еден сметководител.


Потребни квалификации и компетенции:

 • Високо образование од областа на економските науки
 • Минимум 3 години работно искуство како сметководител
 • Одлично познавање на MS Office и познавање на англиски јазик ќе се зема како предност
 • Познавање на соодветната Македонска законска регулатива и меѓународни сметководствени стандарди
 • Познавање на работа со сметководствени програми
 • Висока работна етика, организираност и одговорност кон доверените работни задачи
 • Нето плата: По Договор...

Улога во тимот

 • Kнижење на финансиската и материјална документација
 • Учество во изготвување / изготвување и поднесување на завршни годишни сметки
 • Пресметка на ДДВ, данок на добивка и персонален данок
 • Пресметка на плати
 • Плаќање на налози
 • Изготвување на фактури
 • Управување со готовинските текови
 • Останати сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни закони и прописи
 • Уредно водење на документацијата во согласност сметководствените стандарди
 • Комуникација со сите релевантни државни институции

Доколку сте заинтересирани за работната позиција, а воедно го поседувате потребното образование, работно искуство, квалификации, вештини и личен профил за успешно извршување на работните задачи на работното место, испратете ја Вашата кратка биографија со назнака: “СМЕТКОВОДИТЕЛ” на нашата е-маил адреса: praveko2010@yahoo.com или Вашето CV поднесете го во нашата канцеларија која се наоѓа на ул.Солунска бр.2 Veles.